Award by president Dr Pranab Mukherjee

Dr.APJ ABDUL KALAM IGNITE AWARD to student Baishnavi Patro by President Dr.Pranab Mukherjee